Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o zmianie przepisów Ustawy prawo pocztowe.

W wyniku wprowadzonych zmian, w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego:

  • listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku, tak jak było to do tej pory,
  • zawieszono także obowiązek uzyskania przez kuriera pokwitowania odbioru przesyłki.

Zmiany nie dotyczą przesyłek wysłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.

Kategorie: Aktualności