DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – CZY WYDARZY SIĘ REWOLUCJA DLA OBYWATELI?

Nowelizacja przesuwa wejście w życie ustawy o e-doręczeniach z dnia 1 lipca 2021 roku na 5 października 2021 r. Nowelizowana ustawa z 18 listopada 2020 roku wprowadza publiczną usługę rejestrowanego doręczenie elektronicznego. Taka wymiana korespondencji będzie możliwa we wzajemnych relacjach instytucji publicznych oraz w na linii instytucje publiczne – obywatel. Oznacza to, że obywatel Więcej…

Raport dotyczący stanu debaty regulacyjnej na temat użyteczności formuły pułapu cenowego (price cap) jako narzędzia wykorzystywanego do regulacji cen powszechnych usług pocztowych

Zawartość raportu: przegląd przekrojowy stanu wdrożenia i faktycznego stosowania formuł price cap jako narzędzi do regulacji poziomu cen usług pocztowych w krajach UE w oparciu publicznie dostępne dane, analiza zalet, wad i ryzyk wykorzystywania mechanizmu price cap jako narzędzia do regulacji cen powszechnych usług pocztowych w świetle aktualnych uwarunkowań ekonomicznych Więcej…

Zmiana w prawie pocztowym w związku z epidemią COV 19

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o zmianie przepisów Ustawy prawo pocztowe. W wyniku wprowadzonych zmian, w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego: listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku, tak jak było to do tej pory, Więcej…

Sytuacja na rynku pocztowym w Europie. Wyzwania i szanse dla operatorów

Lata 2017-2018 były dla poczt europejskich kolejnym okresem, w którym musiały się zmagać ze spadającą liczbą wysyłanych listów, które jeszcze dekadę temu stanowiły fundament pocztowego biznesu. Wszystkie poczty, które nie posiadają solidnych źródeł innych zysków muszą mierzyć się z tym rosnącym problemem. Spółki, które nie zbudują sobie silnej pozycji na Więcej…

E-skrzynka i e-doręczenie, Możliwy scenariusz dla Polski

Przypadki cyfryzacji usług publicznych w wybranych państwach europejskich wraz z rekomendacją modelu do zastosowania w naszym kraju.Obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom jak najefektywniejszego kontaktu z instytucjami publicznymi, który nie tylko pozwoli sprawnie załatwić różnego rodzaju sprawy urzędowe, ale i wzmocni poczucie przynależności państwowej. Przyjazne państwo to takie, w którym obywatel Więcej…

Prywatyzacja poczty – szansa czy zagrożenie?

Na świecie funkcjonują różne modele prywatyzacji poczt narodowych: począwszy od całkowitego wycofania się państwa z tego rynku (Holandia, Portugalia), poprzez sprzedaż mniejszościowych (Austria, Belgia) lub większościowych udziałów (Niemcy) w pocztach narodowych. Czy prywatyzacja poczty jest szansą, a może jednak zagrożeniem? Doświadczenia różnych państw w zakresie prywatyzacji poczt narodowych wskazuje, że Więcej…

Realizacja kontraktów na świadczenie usług pocztowych na rzecz sądów i prokuratur w latach 2014-2015 oraz 2016-2017

Porównanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) przetargów na obsługę pocztową wszystkich sądów i prokuratur z lat 2013 i 2015 wyraźnie wskazuje na to, że zostały wyciągnięte wnioski z błędów popełnionych przy organizacji pierwszego z nich. Interes wymiaru sprawiedliwości w przypadku przetargu z 2015 r. został należycie zabezpieczony.

Poczta Polska narodowym operatorem cyfrowym i logistycznym. Przegląd scenariuszy dotyczących dalszego funkcjonowania operatora wyznaczonego w dobie e-substytucji i e-administracji

Poczta Polska to przedsiębiorstwo, które wyczerpało swoje dotychczasowe źródła rozwoju. Obecnie znajduje się w punkcie, z którego wiodą tylko dwie drogi – jedna zmierza ku trwałemu wzrostowi, dzięki zaangażowaniu się w budowę świata komunikacji cyfrowej oraz handlu e-commerce i cross-border; druga – polegająca na kontynuowaniu starych sposobów funkcjonowania, prowadzi do Więcej…

Polski rynek pocztowy – przegląd i perspektywy. Raport otwarcia dla parlamentarzystów VIII kadencji Sejmu

Polski rynek pocztowy – przegląd i perspektywy 2015 Polski rynek pocztowy to obszar gospodarki o ogromnych perspektywach wzrostu i zaostrzającej się konkurencji. Gra toczy się o wysoką stawkę, ponieważ segment usług paczkowo – kurierskich będzie rósł w najbliższej latach nawet o 20% rocznie za sprawą gwałtownego rozwoju handlu e-commerce. Znając Więcej…

Między obowiązkiem a korzyścią biznesową – udostępnianie infrastruktury pocztowej (sieci pocztowej) przez operatora wyznaczonego. Przegląd rozwiązań europejskich

Rozstrzygnięcie konkursu na operatora wyznaczonego świadczącego pocztowe usługi powszechne w latach 2016 -2025, otwiera kolejny etap w rozwoju rynku pocztowego w Polsce, a jednocześnie stanowi dobry moment na refleksję nad kierunkami rozwoju i sposobami regulacji tego rynku. W kolejnym, czwartym już raporcie Instytutu Pocztowego, chcielibyśmy zająć się tematem udostępniania szeroko Więcej…