Realizacja kontraktu na świadczenie usług pocztowych na rzecz sądów i prokuratur w latach 2014-2015. Podsumowanie wyników kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Raport sądowy 2014-2015 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), w związku z licznymi skargami obywateli i krytycznymi artykułami w mediach przeprowadził w 2014 r. kontrolę realizacji umowy na świadczenie usług pocztowych na obsługę sądów i prokuratur. 19 marca 2015 r. Prezes UKE wydał decyzje administracyjne określające zakres stwierdzonych naruszeń oraz nakazujące Więcej…

Polski rynek pocztowy – moment przełomu. Perspektywy wzrostu i kluczowi gracze

Polski rynek pocztowy to obszar gospodarki o ogromnych perspektywach wzrostu i zaostrzającej się konkurencji. Gra toczy się o wysoką stawkę, ponieważ segment usług paczkowo – kurierskich będzie rósł w najbliższej przyszłości nawet o 20% rocznie, głównie za sprawą gwałtownego rozwoju handlu e-commerce. Ten rynek to bardzo atrakcyjny obszar do strategicznej Więcej…

Instytucja operatora wyznaczonego w Unii Europejskiej. Przegląd rozwiązań krajowych w zakresie świadczenia pocztowych pocztowych usług publicznych w 27 państwach UE

Instytucja operatora wyznaczonego w UE W 2015 r. rozstrzygnięty zostanie w Polsce przetarg na pocztowego operatora wyznaczonego na kolejnych 10 lat. W przededniu tej decyzji chcielibyśmy zaprezentować raport przedstawiający funkcjonowanie instytucji operatora wyznaczonego w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Instytucja ta zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 2011 r., a w przypadku Więcej…