Raport sądowy 2014-2015

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), w związku z licznymi skargami obywateli i krytycznymi artykułami w mediach przeprowadził w 2014 r. kontrolę realizacji umowy na świadczenie usług pocztowych na obsługę sądów i prokuratur. 19 marca 2015 r. Prezes UKE wydał decyzje administracyjne określające zakres stwierdzonych naruszeń oraz nakazujące ich usunięcie w terminie 30 dni. Minister Administracji i Cyfryzacji p. Andrzej Halicki, po zapoznaniu się z wynikami kontroli, określił je jako „miażdżące”. W niniejszym raporcie prezentujemy najważniejsze ustalenia kontroli UKE.

Kategorie: Raporty