Cele działalności

Analizy i raporty

Na bieżąco śledzimy zmiany na rynku pocztowym opracowując raporty dotyczące kluczowych trendów

Prawo

Wspieramy inicjatywy legislacyjne i zmiany w przepisach dotyczących prawidłowego kształtowania usług pocztowych w Polsce

Współpraca

Tworzymy płaszczyznę wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń dotyczących rynku usług pocztowych.

Prywatyzacja poczty – szansa czy zagrożenie?

Na świecie funkcjonują różne modele prywatyzacji poczt narodowych: począwszy od całkowitego wycofania się państwa z tego rynku (Holandia, Portugalia), poprzez sprzedaż mniejszościowych (Austria, Belgia) lub większościowych udziałów (Niemcy) w pocztach narodowych. Czy prywatyzacja poczty jest Więcej…

Kontakt

Skontaktuj się z nami