DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE – CZY WYDARZY SIĘ REWOLUCJA DLA OBYWATELI?

Nowelizacja przesuwa wejście w życie ustawy o e-doręczeniach z dnia 1 lipca 2021 roku na 5 października 2021 r. Nowelizowana ustawa z 18 listopada 2020 roku wprowadza publiczną usługę rejestrowanego doręczenie elektronicznego. Taka wymiana korespondencji będzie możliwa we wzajemnych relacjach instytucji publicznych oraz w na linii instytucje publiczne – obywatel. Oznacza to, że obywatel Więcej…

Zmiana w prawie pocztowym w związku z epidemią COV 19

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o zmianie przepisów Ustawy prawo pocztowe. W wyniku wprowadzonych zmian, w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego: listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku, tak jak było to do tej pory, Więcej…