Przypadki cyfryzacji usług publicznych w wybranych państwach europejskich wraz z rekomendacją modelu do zastosowania w naszym kraju.Obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom jak najefektywniejszego kontaktu z instytucjami publicznymi, który nie tylko pozwoli sprawnie załatwić różnego rodzaju sprawy urzędowe, ale i wzmocni poczucie przynależności państwowej. Przyjazne państwo to takie, w którym obywatel ma poczucie podmiotowości i satysfakcji z kontaktu z instytucjami publicznymi. Przypadki cyfryzacji usług publicznych w wybranych państwach europejskich wraz z rekomendacją modelu do zastosowania w naszym kraju.

Kategorie: Raporty