Na świecie funkcjonują różne modele prywatyzacji poczt narodowych: począwszy od całkowitego wycofania się państwa z tego rynku (Holandia, Portugalia), poprzez sprzedaż mniejszościowych (Austria, Belgia) lub większościowych udziałów (Niemcy) w pocztach narodowych.
Czy prywatyzacja poczty jest szansą, a może jednak zagrożeniem?

Doświadczenia różnych państw w zakresie prywatyzacji poczt narodowych wskazuje, że odpowiedź na to pytanie nie jest prosta.

Kategorie: Raporty