Instytucja operatora wyznaczonego w UE

W 2015 r. rozstrzygnięty zostanie w Polsce przetarg na pocztowego operatora wyznaczonego na kolejnych 10 lat. W przededniu tej decyzji chcielibyśmy zaprezentować raport przedstawiający funkcjonowanie instytucji operatora wyznaczonego w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Instytucja ta zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 2011 r., a w przypadku nowych państw członkowskich dwa lata później, ma zapewnić dostępność wysokiej jakości usług pocztowych dla wszystkich obywateli, mimo pełnej liberalizacji rynku.

Kategorie: Raporty