Polski rynek pocztowy – przegląd i perspektywy 2015

Polski rynek pocztowy to obszar gospodarki o ogromnych perspektywach wzrostu i zaostrzającej się konkurencji. Gra toczy się o wysoką stawkę, ponieważ segment usług paczkowo – kurierskich będzie rósł w najbliższej latach nawet o 20% rocznie za sprawą gwałtownego rozwoju handlu e-commerce.

Znając strukturę właścicielską największych graczy na krajowym rynku pocztowym oraz skutki wyboru oferenta w przetargu na obsługę sądów i prokuratur warto zastanowić się na czym powinna polegać strategiczna rola Poczty Polskiej w infrastrukturze polskiego państwa i jak państwo definiuje, realizuje i broni swoich interesów na rynku pocztowym.

Kategorie: Raporty