Rozstrzygnięcie konkursu na operatora wyznaczonego świadczącego pocztowe usługi powszechne w latach 2016 -2025, otwiera kolejny etap w rozwoju rynku pocztowego w Polsce, a jednocześnie stanowi dobry moment na refleksję nad kierunkami rozwoju i sposobami regulacji tego rynku. W kolejnym, czwartym już raporcie Instytutu Pocztowego, chcielibyśmy zająć się tematem udostępniania szeroko pojętej infrastruktury operatora wyznaczonego oraz tak zwanym handlem hurtowym na rynku pocztowym.

Kategorie: Raporty