Porównanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) przetargów na obsługę pocztową wszystkich sądów i prokuratur z lat 2013 i 2015 wyraźnie wskazuje na to, że zostały wyciągnięte wnioski z błędów popełnionych przy organizacji pierwszego z nich. Interes wymiaru sprawiedliwości w przypadku przetargu z 2015 r. został należycie zabezpieczony.

Kategorie: Raporty