Poczta Polska to przedsiębiorstwo, które wyczerpało swoje dotychczasowe źródła rozwoju. Obecnie znajduje się w punkcie, z którego wiodą tylko dwie drogi – jedna zmierza ku trwałemu wzrostowi, dzięki zaangażowaniu się w budowę świata komunikacji cyfrowej oraz handlu e-commerce i cross-border; druga – polegająca na kontynuowaniu starych sposobów funkcjonowania, prowadzi do stopniowego obumierania tej cieszącej się prawie 500-letnią tradycją instytucji.

Kategorie: Raporty