Instytucja operatora wyznaczonego w Unii Europejskiej. Przegląd rozwiązań krajowych w zakresie świadczenia pocztowych pocztowych usług publicznych w 27 państwach UE

Instytucja operatora wyznaczonego w UE W 2015 r. rozstrzygnięty zostanie w Polsce przetarg na pocztowego operatora wyznaczonego na kolejnych 10 lat. W przededniu tej decyzji chcielibyśmy zaprezentować raport przedstawiający funkcjonowanie instytucji operatora wyznaczonego w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Instytucja ta zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 2011 r., a w przypadku Więcej…