INSTYTUT POCZTOWY

Instytut Pocztowy jest stowarzyszeniem obywateli. Celem działalności stowarzyszenia jest informowanie o zmianach i procesach zachodzących na rynku usług pocztowych w Polsce i zagranicą. Misją szczególna, jaką stawiają sobie założyciele stowarzyszenia jest dbanie o to aby na rynku pocztowym nie dochodziło do zmian niekorzystnych dla obywatela. Uważamy, że usługi pocztowe są istotnym elementem zapewniania praw i wolności obywatelskichRAPORTY


NOWE. SYTUACJA NA RYNKU POCZTOWYM W EUROPIE. WYZWANIA I SZANSE DLA OPERATORÓW.E-SKRZYNKA i E-DORĘCZENIE. MOŻLIWY SCENARIUSZ DLA POLSKIPRYWATYZACJA POCZTY - SZANSA CZY ZAGROŻENIE?REALIZACJA KONTRAKTÓW NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 ORAZ 2016-2017. STUDIUM PORÓWNAWCZEOCENA STRATEGII GRUPY POCZTY POLSKIEJ NA LATA 2017 - 2021


CYFRYZACJA USŁUG PUBLICZNYCH W EUROPIE - ROLA OPERATORÓW POCZTOWYCH


RAPORT O CYFRYZACJI I LOGISTYCE


OPINIA INSTYTUTU POCZTOWEGO W PERSPEKTYWIE KIERUNKÓW DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH MINISTERSTWA CYFRYZACJI W OBSZARZE INFORMATYZACJI USŁUG PUBLICZNYCH


MIĘDZY OBOWIĄZKIEM A KORZYŚCIĄ BIZNESOWĄ - UDOSTĘPNIANIE INFRASTRUKTURY POCZTOWEJ (SIECI POCZTOWEJ) PRZEZ OPERATORA WYZNACZONEGO


Przegląd rozwiązań europejskich


REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015


Podsumowanie wyników kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji ElektronicznejPOLSKI RYNEK POCZTOWY - MOMENT PRZEŁOMU


Perspektywy wzrostu i kluczowi graczeINSTYTUCJA POCZTOWEGO OPERATORA WYZNACZONEGO
W UNII EUROPEJSKIEJ


Przegląd rozwiązań krajowych w zakresie świadczenia pocztowych usług publicznych w 27 państwach Unii EuropejskiejNOWE. WYJĄTKOWY RYNEK POCZTOWY

W czerwcu mijają cztery lata od wydania przez Urząd Komunikacji Elektronicznej decyzji, zgodnie z którą Poczta Polska została operatorem wyznaczonym do pełnienia powszechnych usług pocztowych na lata 2016-2025. Wybór Poczty Polskiej został dokonany w drodze konkursu, który do dziś jest wyjątkiem w Unii Europejskiej.

więcej

Instytut Pocztowy na konferencji „Nowe prawo pocztowe 2016. Prawo nowoczesnych dostaw. Cyfryzacja usług komunikacji”.

więcej

POCZTA POLSKA OPERATOREM WYZNACZONYM POCZTOWEJ USŁUGI POWSZECHNEJ!!!!

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłosił we wtorek 20 maja, że postepowanie konkursowe na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016 -2025 zostało zakończone.

więcej

Moc dokumentu urzędowego - konsekwencje dla obywatela w usługach pocztowych

Mając na uwadze zbliżający się nieubłaganie termin ogłoszenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej konkursu na pełnienie funkcji operatora wyznaczonego, warto wskazać...

więcej

Społeczna rola Poczty – prawem obywatela, obowiązkiem państwa

18 października 1558 roku Król Polski, Zygmunt August ustanowił „pocztę, czyli konie rozstawne” pomiędzy Krakowem a Wenecją. Datę tę Poczta Polska przyjmuje jako początek swojego istnienia...

więcej

Społeczna rola Poczty – listonosz jest „ambasadorem” państwa

Liberalizacja rynku usług pocztowych to konieczność płynąca z ustawodawstwa Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że państwo członkowskie w Unii Europejskiej nie mają możliwości...

więcej
O NASWYJĄTKOWY RYNEK POCZTOWY

ANALIZA I WNIOSKI DOTYCZĄCE RAPORTU INSTYTUTU BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ


PROJEKT REAKCJI NA KONSULTACJE EUROPEJSKIEJ GRUPY REGULATORÓW ds. USŁUG POCZTOWYCH (ERGP) w/s OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA USŁUGI POWSZECHNEJ (USO)

NA RYNKU POCZTOWYM NIE MA PROSTYCH RECEPT


PRAWO POCZTOWE W PIERWSZYM ROKU OBOWIĄZYWANIA© 2014-2016 Instytut Pocztowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.